O nas

Regulamin

Ogólne zasady zachowania na terenie szkoły.

Zachowanie wszystkich uczniów w czasie pobytu w naszej szkole powinno stanowić dobry przykład dla innych. W tym celu uczeń musi:

1

Odnosić się z szacunkiem do innych;

2

Poruszać się po terenie szkoły w rozsądny sposób;

3

Szanować własność i sprzęt szkolny;

4

Zostawiać miejsce, w którym się znajdują w takim stanie, w jakim je zastali: (brudne obuwie należy starannie wytrzeć przed wejściem, w przeciwnym razie uczeń zostanie poproszony o posprzątanie po sobie);

5

działania, które uważane są za niedopuszczalne to:
• niewłaściwy język
• bójki
• nieprzestrzeganie poleceń lektorów
• korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie wysłaniem listu do rodziców, zwróceniem uwagi przez nauczyciela, rozmowa z dyrektorem szkoły, wyznaczeniem kary lub ostateczne usunięcie z kursu.

Frekwencja

„Każdy dzień obecności jest ważny”

„90% sukcesu to obecność na zajęciach”

Uczniowie uczą się lepiej, jeżeli uczęszczają na wszystkie zajęcia.

Kiedy je opuszczają tracą wiele cennych umiejętności.

Wspólnie osiągniemy cel,
Będziecie znać angielski lub niemiecki