O nas

Metody

komunikacja to podstawa, którą realizujemy poprzez pracę w parach, dyskusje, prezentacje, itp.

w każdym kursie w równym stopniu staramy się ćwiczyć słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

utrwalamy materiał stosując różne ćwiczenia powtórkowe - ćwiczenia ustne i pisemne, konkursy, gry, testy.

uczymy skutecznie dzięki znajomości metodyki, ciekawym ćwiczeniom i nowoczesnym materiałom.utrwalamy materiał stosując różne ćwiczenia powtórkowe - ćwiczenia ustne i pisemne, konkursy, gry, testy.

zajęcia prowadzone są wg. głównego podręcznika uzupełnianego szerokim spektrum materiałów dodatkowych i kreatywności lektorów.

Bądźmy w kontakcie